Artwork > Ceramic

kokeshi figurine
Kokeshi
Buff raku stoneware
2015