Artwork > Ceramic

Kokeshi XIII
Kokeshi XIII
Raku stoneware
2016